Smartbøye og Redningsselskapet Kilde og fotograf: Tom Kausanrød, Redningsselskapet

Værvarselet har blitt et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For de som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbaner basert på havstrømmer, bølger og vind; oppdrettsnæringen kan bruke prediksjoner av strømforhold rundt oppdrettsanleggene for å planlegge hvor mye mat de skal gi og når; og hvem kunne ikke tenkt seg å vite badetemperaturen for de neste dagene når de er på ferie langs kysten?

Forskningsprosjektet Havvarsel sikter på å utvikle lokale og persontilpassede havvarsel basert på disse eksemplene. Dynamikken i havet kan beskrives av de samme fysiske lovene som vi bruker for atmosfæren, noe som betyr at havvarselet kan lages på lignende måte som værvarselet. Hovedutfordringen er at vi mangler observasjoner og målinger som kan fortelle oss hva nåtilstanden til havet er, og som da altså er startpunktet for havvarselet.

Dette er grunnen til at Havvarsel skal utvikle nettjenester som muliggjør toveis dataflyt for informasjon om havet. Brukerne kan gjennom denne tjenesten laste opp observasjoner av lokale strømningsforhold, vanntemperatur, vannstand, saltholdighet, osv. Denne informasjonen kan deretter bli assimilert inn i eksisterende havvarsel, som gjør at vi kan returnere et forbedret lokalt havvarsel til brukeren.

Prosjektpartnerene SINTEF Digital, Havforskningsinstituttet og Meteorologisk institutt går i dette prosjektet sammen for å utvikle forbedrede simuleringsverktøy og en digital infrastruktur for å lage lokale havvarsel basert på tre utvalgte demonstratorer. Demonstratorene blir utviklet i tett dialog med interessenter fra industri, offentlige tjenester og media for å sørge for at tjenesten inneholder mest mulig brukervennlig informasjon.

Prosjektopplysninger  
Kortnavn Havvarsel
Fullt navn Personalized ocean forecasts in a two-way data flow system
Prosjektleder (PI) Jan Erik Stiansen
NFR-program Ubiquitous Data and Services
NFR-prosjektnummer 310515
Oppstart 01.03.2020
Avslutning 31.12.2025
Koordinator Havforskningsinstituttet
Samarbeidspartnere Meteorologisk institutt og SINTEF Digital
Bevilgning 16 MNOK

Full prosjektbeskrivelse (engelsk): PDF-dokument

Flytdiagram for toveis-kommunikasjon og spesialvarsler