Arbeidet i Havvarsel utføres i tett samarbeid mellom tre forskningsinstitutter. Det er fokus på å utnytte synergieffekter med andre pågående prosjekter og aktiviteter hos hver samarbeidspartner. Havforskningsinstituttet er prosjektkoordinator.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) overvåker og forsker på havet og dets levende ressurser for å gi råd til norske myndigheter. HI har også et samfunnsansvar med å tilrettelegge informasjon om havets miljø, de høstbare bestandene (som fisk, hval, sel, skjell og krabber) og de marine økosystemene generelt for allmennheten og næringer tilknyttet havet. Som en del av dette så har vi det nasjonale ansvar for datainnsamling av tilstanden til havet, som sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. HI har prosjekledelse og leder arbeidspakke 3.

Prosjektleder og kontaktperson: Jan Erik Stiansen

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt (MET) varsler været, overvåker klimaet og driver forsking. Siden instituttet ble etablert i 1866, har MET sine forskere stått sentralt i utviklingen av meteorologi og oseanografi. MET er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø, og har det nasjonale ansvaret for produksjon av havvarsler ved hjelp av generelle sirkulasjonsmodeller, i tillegg til bølge-, sjøis- og værvarsler. MET leder arbeidspakke 1.

Lokal prosjektleder og kontaktperson: Martin Lilleeng Sætra

SINTEF Digital

SINTEF Digital er representert i prosjektet gjennom avdelingen Mathematics & Cybernetics. De sitter på ekspertise og erfaringer innen beregningskrevende geovitenskap, high-performance computing, big data, og kunstig intelligens, og innehar en sterk akademisk stilling i det internasjonale forskningsmiljøet. Avdeling har også lang erfaring med utvikling av både kommersiell og open source kode for numeriske beregninger. SINTEF Digital leder arbeidspakke 2.

Lokal prosjektleder og kontaktperson: Håvard Heitlo Holm